Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về giao dịch của Cổ đông nội bộ lần 2
Cập nhật: 13-09-2019

Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán 6.157 cổ phiếu PGS

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục