Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Cập nhật: 07-08-2019

Ông Hà Anh Tuấn, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán hơn mười ba nghìn cổ phiếu PGS

[Vui lòng xem file đính kèm]

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục