Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Chấm dứt hoạt động của Công ty Thành viên
Cập nhật: 18-08-2017

Quyết định của HĐQT Công ty về việc giải thể Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục