Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Công đoàn Khối điều hành tổ chức thăm hỏi và tặng quà các bé mồ côi, cơ nhỡ nhân ngày Tết Trung Thu.