Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Chuyến về nguồn ý nghĩa của Hội Cựu chiên binh Công ty Khí miền Nam (CCB PV Gas South) tại Điện Biên.