Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

PVGas South tham gia trưng bày tại Hội chợ Triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh.