Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

PVGas South và PVGazprom NGV ký thỏa thuận hợp tác tăng cường sử dụng khí thiên nhiên cho ngành GTVT.