Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Nam tổ chức thành công hội thao truyền thống PVGas South năm 2017