Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Phụ nữ PV Gas South và hành trình về Sapa - Thành phố mờ sương

  • PGS nhận giải thưởng Top 30 Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất năm 2014-2015

    Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên 2015 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được tổ chức vào thứ 6, ngày 02/10/2015 tại thành phố Đà Nẵng. Tại Hội nghị, PGS đã vinh dự nhận giải thưởng “TOP 30 Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất 2014 - 2015” lần thứ 3 liên tiếp.

  • Ứng dụng CNG trong Công nghiệp

    Ứng dụng của Khí nén thiên nhiên CNG trong Công nghiệp

  • Hội diễn nghệ thuật quần chúng PVGas 2015

    Từ ngày 20/09/2015 đến ngày 21/09/2015 tại hội trường lầu 2 tòa nhà PVGas, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức chương trình Hội diễn nghệ thuật quần chúng PVGas 2015, chào mừng 40 năm ngày thành lập ngành Dầu Khí Việt Nam, 25 năm ngày thành lập Tổng Công ty Khí Việt Nam.