Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Tại Hội nghị, PGS đã vinh dự nhận giải thưởng “TOP 30 Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất 2015 - 2016” lần thứ 4 liên tiếp.