Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

BCH Đoàn thanh niên Công ty – Tổ Công đoàn Khối điều hành tổ chức lễ gắn biển Công trình thanh niên năm 2017 và trao tặng “Lớp học ươm mầm ước mơ” tại khu Đắk Hiêu - buôn Liêng Kéh, xã Đắk Phơi,  huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.