Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

PV Gas South phối hợp với Công đoàn Công ty cùng tổ chức về nguồn tại núi Yên Tử - Hạ Long - Quảng Ninh