Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

BTV Đoàn Khí Miền Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017 tại Khu du lịch Madagui, Lâm Đồng vào ngày 05-06/08/2017.