Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Từ ngày 05-09/07/2017, PV Gas South tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Triển lãm “Tôn Vinh Hàng Việt” 2017 tại Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh