Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

Ngoài Hà Tĩnh, PV Gas South còn có một đoàn về với vùng lũ Quảng Bình để thăm hỏi tặng quà bà con khó khăn sau đợt lũ vừa qua.