Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC

PV Gas South Miền Trung đã tham gia chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" do Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 2 tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.