Tin ngành dầu khí :: PV GAS SOUTH JSC
Tổng công ty Khí bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cập nhật: 11-05-2015

HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam bổ nhiệm ông Dương Mạnh Sơn làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục