Tin ngành dầu khí :: PV GAS SOUTH JSC

Kết thúc năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đưa ra 10 sự kiện nổi bật trong năm qua.