Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết HĐQT công ty quý 2/2017
  21-07-2017

  Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017.

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC Q2/2016 và Q2/2017
  19-07-2017

  Giải trình Báo cáo tài chính

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính quý II năm 2017
  18-07-2017

  Báo cáo tài chính Q2 năm 2017 của PV Gas South

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty
  18-07-2017

  Báo cáo bán niên tình hình Quản trị Công ty.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  14-07-2017

  Thay đổi giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu Công ty từ giấy CMND sang Thẻ Căn cước.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2017
  03-07-2017

  Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2017 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

  Tải tập tin

 • Quyết định thành lập chi nhánh Miền Trung tại Quảng Nam
  29-06-2017

  Thành lập Chi nhánh Miền Trung tại Quảng Nam và bổ nhiệm ông Phạm Tiến Mạnh làm người đứng đầu Chi nhánh.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc trả Cổ tức còn lại năm 2016
  17-05-2017

  Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu.

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về thanh tra thuế
  11-05-2017

  Xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2014

  Tải tập tin

 • Quyết định thành lập chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận
  09-05-2017

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Chi nhánh và Người đứng đầu Chi nhánh.

  Tải tập tin