Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016
  19-07-2016

  BCTC Q2/2016 và giải trình chênh lệch số liệu so với BCTC Q2/2015

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC
  19-07-2016

  Ký HĐ cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2016 với công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh
  14-07-2016

  Thành lập CN VT-Gas tại Sài Gòn

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc phát triển Sản phẩm mới
  10-06-2016

  Thông qua Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của Công ty

  Tải tập tin

 • Thông báo về việc thay đổi tên và mẫu dấu Công ty
  23-05-2016

  Thay đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán Cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin

 • Điều lệ Công ty CP KD Khí hóa lỏng miền Nam (2016)
  29-04-2016

  Bản sửa đổi tháng 04 năm 2016

  Tải tập tin

 • Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016
  21-04-2016

  Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

  Tải tập tin

 • (Cập nhật) Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
  20-04-2016

  Tài liệu đầy đủ ĐHĐCĐ 2016 ngày 20/04/2016

  Tải tập tin