Đại lý, Tổng Đại lý - Sản phẩm - Sản phẩm - Dịch vụ - Giới thiệu :: PV GAS SOUTH JSC

Hiện tại PVGas South có tổng cộng 110 Tổng đại lý, 464 đại lý, 4.148 đại lý của tổng đại lý

STT

Đơn vị/chi nhánh

Chỉ tiêu

Số lượng

PVGas South

Tổng đại lý

110

Đại lý

464

Đại lý của Tổng Đại lý

4,148

1

Cty VT Gas

Tổng đại lý

30

Đại lý

51

Đại lý của Tổng Đại lý

630

2

Cty Miền Đông

Tổng đại lý

38

Đại lý

114

Đại lý của Tổng Đại lý

1,588

3

Cn Đak Lak

Tổng đại lý

15

Đại lý

6

Đại lý của Tổng Đại lý

645

4

Cn Gia Lai

Tổng đại lý

 

Đại lý

109

5

Cn Nha Trang

Tổng đại lý

14

Đại lý

80

Đại lý của Tổng Đại lý

370

6

Cn Quảng Ngãi

Tổng đại lý

3

Đại lý

14

Đại lý của Tổng Đại lý

235

7

Cn Bình Định

Tổng đại lý

1

Đại lý

40

Đại lý của Tổng Đại lý

134

8

CN Cần Thơ

Tổng đại lý

9

Đại lý

50

Đại lý của Tổng Đại lý

546