Cửa hàng trực thuộc - Sản phẩm - Sản phẩm - Dịch vụ - Giới thiệu :: GAS SOUTH JSC
Tính đến thời điểm hiện tại, Gas South có tất cả 15 cửa hàng trực thuộc, cụ thể như sau:
STT Khách hàng Địa điểm