Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
  29-04-2020

  BB ĐHĐCĐ Thường niên 2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 (cập nhật)
  27-04-2020

  Cập nhật Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch BCTC Q1/2020 so với cùng kỳ
  20-04-2020

  Giải trình chênh lệch BCTC Q1/2020 so với cùng kỳ Q1/2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
  20-04-2020

  BCTC Q1/2020

  Tải tập tin

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  17-04-2020

  Dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo thường niên năm 2019
  15-04-2020

  Báo cáo thường niên năm 2019

  Tải tập tin

 • Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
  06-04-2020

  Thư mời tham dự, Chương trình đại hội, Phiếu đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020
  06-04-2020

  ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào 8h00 ngày 28/04/2020 tại phòng họp lầu 8, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, TP. HCM

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC năm 2019 so với năm 2018
  23-03-2020

  Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Đã được Kiểm toán năm 2019
  23-03-2020

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

  Tải tập tin