Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016
  20-04-2016

  Báo cáo tài chính Quý 1 2016 hợp nhất và Công ty mẹ. Giải trình chênh lệch số liệu giữa Q1 năm 2015 và Q1 năm 2016 hợp nhất và Công ty mẹ.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/2016
  20-04-2016

  Công bố thông tin về NQ của HĐQT V/v Họp hội đồng quản trị định kỳ Quý 2/2016, thông qua các Tài liệu liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên 2016

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
  11-04-2016

  Dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông PV Gas South năm 2016

  Tải tập tin

 • Quyết định của HĐQT v/v thay đổi nhân sự của PV Gas South
  07-04-2016

  Hội đồng Quản trị Công ty PV Gas South quyết định bổ nhiệm nhân sư như sau:

  - Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty PV Gas South thay ông Vũ Văn Thực chuyển công tác.

  - Bổ nhiệm ông Đặng Văn Vĩnh, giám đốc Công ty CP CNG-Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc công ty PV Gas South với thời hạn 5 năm thay ông Vũ Văn Thực chuyển công tác. 

  [QĐ Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị]

  [QĐ Bổ nhiệm ông Đặng Văn Vĩnh]

   

 • Báo cáo thường niên năm 2015
  06-04-2016

  Báo cáo thường niên năm 2015 bản tiếng VIệt

  Tải tập tin

 • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
  31-03-2016

  PV Gas South tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2016

  Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

  Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, đính kèm theo đây là các biểu mẫu liên quan đến Đại hội :

  1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016;
  2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  3. Phiếu đăng ký;
  4. Giấy ủy quyền.

  Tải tập tin

 • Kết quả giao dịch Cổ phiếu CNG lần 2
  28-03-2016

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty đại chúng (lần 2)

  - Số lượng Cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 56.382 CP

  - Số lượng Cổ phiếu đã chuyển nhượng: 56.382 CP

  - Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

  - Thời gian thực hiện giao dịch: 25/03/2016

  Tải tập tin

 • Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng
  21-03-2016

  Đăng ký chuyển nhượng 56.382 CP tại CNG Việt Nam

  - Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP KD Khí hóa lỏng miền Nam

  - Mã chứng khoán giao dịch: CNG

  - Tổng số lượng CP nắm giữ trước khi giao dịch: 56.382 CP

  - Tổng số lượng CP đăng ký giao dịch: 56.382 CP

  - Tổng số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 0 CP

  - Mục đích: Tái cấu trúc Công ty

  - Phương thúc giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

  - Thời gian thực hiện dự kiến: từ 25/3/2016 đến 24/4/2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
  17-03-2016

  BCTC cả năm 2015 Công ty mẹ và Hợp nhất đã được kiểm toán.
  Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC tự lập và BCTC đã kiểm toán

  Tải tập tin

 • Kết quả giao dịch Cổ phiếu CNG
  14-03-2016

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty đại chúng.

  - Số lượng Cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 14.903.263 CP

  - Số lượng Cổ phiếu đã chuyển nhượng: 14.847.881 CP

  - Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 56.382 CP

  - Thời gian hoàn tất giao dịch: 14/03/2016

  Tải tập tin