Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán Cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức
  09-05-2016

  Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

  Tải tập tin

 • Điều lệ Công ty CP KD Khí hóa lỏng miền Nam (2016)
  29-04-2016

  Bản sửa đổi tháng 04 năm 2016

  Tải tập tin

 • Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016
  21-04-2016

  Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

  Tải tập tin

 • (Cập nhật) Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
  20-04-2016

  Tài liệu đầy đủ ĐHĐCĐ 2016 ngày 20/04/2016

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016
  20-04-2016

  Báo cáo tài chính Quý 1 2016 hợp nhất và Công ty mẹ. Giải trình chênh lệch số liệu giữa Q1 năm 2015 và Q1 năm 2016 hợp nhất và Công ty mẹ.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/2016
  20-04-2016

  Công bố thông tin về NQ của HĐQT V/v Họp hội đồng quản trị định kỳ Quý 2/2016, thông qua các Tài liệu liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên 2016

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
  11-04-2016

  Dự thảo tài liệu Đại hội đồng Cổ đông PV Gas South năm 2016

  Tải tập tin

 • Quyết định của HĐQT v/v thay đổi nhân sự của PV Gas South
  07-04-2016

  Hội đồng Quản trị Công ty PV Gas South quyết định bổ nhiệm nhân sư như sau:

  - Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty PV Gas South thay ông Vũ Văn Thực chuyển công tác.

  - Bổ nhiệm ông Đặng Văn Vĩnh, giám đốc Công ty CP CNG-Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc công ty PV Gas South với thời hạn 5 năm thay ông Vũ Văn Thực chuyển công tác. 

  [QĐ Bổ nhiệm ông Trần Văn Nghị]

  [QĐ Bổ nhiệm ông Đặng Văn Vĩnh]

   

 • Báo cáo thường niên năm 2015
  06-04-2016

  Báo cáo thường niên năm 2015 bản tiếng VIệt

  Tải tập tin