Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2021
  25-03-2021

  Thư mời, Chương trình họp, Phiếu đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự

  Tải tập tin

 • Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
  16-03-2021

  Quyết định của HĐQT về việc thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đào Đình Thiêm

  Tải tập tin

 • Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  25-02-2021

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Kết quả SXKD 2020, KH 2021
  23-02-2021

  Nghị quyết Hội đồng Quản trị, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2021

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC quý 4/2020
  31-01-2021

  Giải trình chênh lệch số liệu so với Quý 4 năm 2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2020
  30-01-2021

  BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
  30-01-2021

  BCTC Quý 4/2020

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan
  29-01-2021

  HĐQT ban hành Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa KMN với người có liên quan

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
  27-01-2021

  Báo cáo các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
  28-12-2020

  Công bố thông tin gửi Ủy bàn chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội

  Tải tập tin