Thông tin cổ đông :: PV GAS SOUTH JSC
 • Báo cáo tài chính quý 4/2018
  20-01-2019

  Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

  Tải tập tin

 • Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
  23-11-2018

  Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cho ông Trần Văn Nghị, hiện là Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

  Tải tập tin

 • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
  18-10-2018

  Ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 02/11/2018

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý III năm 2018
  18-10-2018

  Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
  17-10-2018

  Báo cáo tài chính Quý III/2018

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch số liệu BCTC giữa năm 2018
  15-08-2018

  Giải trình chêch lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC giữa niên độ năm 2018

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính giữa năm 2018
  14-08-2018

  Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2018

  Tải tập tin

 • Nghị quyết HĐQT định kỳ quý II năm 2018
  01-08-2018

  Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

  Tải tập tin

 • Công bố Thông tin
  24-07-2018

  Về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC và kiểm toán BCTC

  Tải tập tin

 • Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
  24-07-2018

  Báo cáo bán niên năm 2018

  Tải tập tin