Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Nghị quyết số 39 HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022
  20-01-2022

  Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

  Tải tập tin

 • Nghị quyết số 42 HĐQT về hợp đồng giao dịch với Người có liên quan
  20-01-2022

  Chấp thuận các nội dung chính trong Hợp đồng giao dịch với Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí

  Tải tập tin

 • Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021
  18-01-2022

  Báo cáo về các hoat động của HĐQT Công ty trong năm 2021

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về việc thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
  29-12-2021

  Bà Nguyễn Huyền Linh, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2022

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Riêng Quý 3 năm 2021
  12-11-2021

  BCTC Quý 3 Công ty mẹ

  Tải tập tin

 • Ban hành Quy chế Công bố thông tin
  04-11-2021

  Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN.TCHC.QC.09)

  Tải tập tin

 • Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2021
  30-10-2021

  Giải trình biến động số liệu giữa BCTC quý 3 năm 2021 so với năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2021
  30-10-2021

  BCTC Quý 3 Hợp nhất tại ngày 30/9/2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan
  04-10-2021

  Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng giao dịch Mua bán Khí

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động số liệu giữa BCTC bán niên năm 2021 so với năm 2020
  19-08-2021

  Giải trình biến động số liệu giữa BCTC bán niên năm 2021 so với năm 2020

  Tải tập tin