Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty :: GAS SOUTH JSC