Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

A.Tans
Ông: Đỗ Tấn
Ngày sinh: 15/07/1972
Quê quán: Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Kinh tế Thương mại
 

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

A.hieus
Ông: Vũ Quý Hiệu
Ngày sinh: 01/01/1977
Quê quán: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Tài chính Kế toán
 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty:

athuc
Ông: Trần Văn Nghị
Ngày sinh: 16/09/1975
Quê quán: Nam Đinh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý
 

Thành viên Hội đồng quản trị:

C.Ngoc
Bà: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày sinh: 05/09/1981
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
  Cao học Tài chính  
 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

A.tuans
Ông: Hà Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/09/1953
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hóa dầu
  Cử nhân Kinh tế ngoại thương