Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC
1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
Trưởng phòng  
Lương Thị Thủy
Ngày sinh 20/02/1976
Quê quán Hải Phòng
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh doanh
   
2. Phòng Tài chính - Kế toán  
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng  
Ông Ngô An Hòa
Ngày sinh 13/08/1984
Quê quán Long An
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán Kiểm toán
   
3. Phòng Kinh doanh  
Trưởng phòng  
Ông Đinh Đăng Vũ
Ngày sinh 11/11/1985
Quê quán TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Khoa học vật liệu
   
4. Phòng Kỹ thuật - Đầu tư  
Trưởng phòng  
Ông Trần Sỹ Trung
Ngày sinh 31/12/1982
Quê quán Nghệ An
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng
   
5. Phòng An toàn - Môi Trường  
Trưởng phòng  
Ông Trịnh Quốc Dân
Ngày sinh 10/11/1976
Quê quán Nghệ An
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kỹ sư Kỹ thuật Điện Điện tử
   
6. Phòng Kế hoạch  
Trưởng phòng  
Ông Lê Nguyên Khôi
Ngày sinh 01/08/1969
Quê quán An Giang
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy