Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC
1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
Trưởng phòng  
Lương Thị Thủy
Ngày sinh 20/02/1976
Quê quán Hải Phòng
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh doanh
   
2. Phòng Tài chính - Kế toán  
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng  
Ông Ngô An Hòa
Ngày sinh 13/08/1984
Quê quán Long An
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán Kiểm toán
   
3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh  
Trưởng phòng  
Ông Đinh Đăng Vũ
Ngày sinh 11/11/1985
Quê quán TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Khoa học vật liệu
   
4. Phòng Kỹ thuật - Đầu tư  
Trưởng phòng  
Ông Lê Nguyên Khôi
Ngày sinh 01/08/1969
Quê quán An Giang
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
   
5. Phòng An toàn - Môi Trường  
Trưởng phòng  
Ông Trịnh Quốc Dân
Ngày sinh 10/11/1976
Quê quán Nghệ An
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kỹ sư Kỹ thuật Điện Điện tử