Cơ cấu tổ chức :: GAS SOUTH JSC
1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
Trưởng phòng  
Trần Thị Thanh Hoa
Ngày sinh 17/09/1981
Quê quán Hà Nam
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  Cử nhân Ngoại Ngữ
   
2. Phòng Tài chính - Kế toán  
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng  
Nguyễn Huyền Linh
Ngày sinh 19/09/1980
Quê quán Hà Nội
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính Ngân hàng
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
   
3. Phòng Kinh doanh  
Trưởng phòng  
Ông Đinh Đăng Vũ
Ngày sinh 11/11/1985
Quê quán TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Khoa học vật liệu
   
4. Phòng Kỹ Thuật - An toàn  
Trưởng phòng  
Ông Trịnh Quốc Dân
Ngày sinh 10/11/1976
Quê quán Nghệ An
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Kỹ thuật Điện Điện tử
   
5. Phòng Kế hoạch - Đầu Tư  
Trưởng phòng  
Ông Lê Nguyên Khôi
Ngày sinh 01/08/1969
Quê quán An Giang
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy